Projekty

 

Rozvoj dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji novým vzdělávacím programem (CZ.1.07/3.2.04/04.0012)

V období od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2014 realizujeme projekt financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, jehož náplní je rozšířit nabídku dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji.

Hlavním cílem projektu je vytvoření vzdělávacího programu pro účastníky v dalším vzdělávání využívajících forem propagace výrobků či služeb s cílem vzbuzení maximálního zájmu nebo podílejících se na procesu výzkumu trhu, prodeje výrobků či služeb.

Vzdělávací modul bude vytvořen ve dvou formách, a to prezenční a e-learningové, obě formy budou následně pilotně ověřeny.

 

Pilotní ověření prezenční formy vzdělávacího modulu – COPYWRITING

 

ŠKOLENÍ

MÍSTO: Sochorova 38, 616 00 Brno

ČAS:  09:00 – 16:00

 

TERMÍNY ŠKOLENÍ:

  1.  školení: 28. 6. 2013
  2.  školení: 26. 7. 2013
  3.  školení: 9. 8. 2013
  4.  školení: 23. 8. 2013
  5.  školení: 13. 9. 2013
  6.  školení: 20. 9. 2013
  7.  školení: 4. 10. 2013
  8.  školení: 18. 10. 2013
  9.  školení: 1. 11. 2013
  10.  školení: 8. 11. 2013

* změna termínů školení vyhrazena

Kontakt na věcného manažera projektu:

Tel.: 731 600 572

Email: arcteas.simickova@gmail.com

 

Pilotní ověření e-learningové formy vzdělávacího modulu – Copywriting

 

Dne 24. 1. bylo zahájeno Pilotní ověření e-learningové formy vzdělávacího modulu.

 

TERMÍNY SEMINÁŘŮ:

1. Seminář: 24. 1. 2014

2. Seminář: 14. 2. 2014

3Seminář: 3. 4. 2014

* změna termínů školení vyhrazena

 

MÍSTO: Sochorova 38, 616 00 Brno

ČAS:  09:00 – 15:00

 

Kontakt na věcného manažera projektu:

Tel.: 731 600 572

Email: arcteas.simickova@gmail.com

 

Výběrové řízení

Název zakázky: Vytvoření e-learningové formy vzdělávacího modulu

 

ARCTEAS_Smlouva_E-learning

ARCTEAS_Výzva k podání nabídky_E-learning

ARCTEAS_Zadávací dokumentace_E-learning

 

Výsledek výběrového řízení

 

ARCTEAS Smlouva o dilo

ARCTEAS VÝSLEDEK vr121_2013

 

ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Výsledek výzvy k podání nabídek

 

Výběrové řízení

Název zakázky: Vytvoření e-learningové formy vzdělávacího modulu – 15. 8. 2013

 

Smlouva E-learning

Výzva k podání nabídky E-learning

Zadávací dokumentace E-learning

 

Rozvoj kompetencí pedagogů mateřských škol pro zvýšení motivace a efektivity osvojení si dovedností předcházejících čtení a psaní u dětí implementací ICT (CZ.1.07/1.2.44/02.0031)

 

Od 1. 6. 2013 realizuje naše společnost projekt financovaný Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem ČR, jehož hlavním cílem je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků mateřských škol v Moravskoslezském kraji.

Jedná se o inovativní projekt, jenž rozšiřuje nabídku potřebného vzdělávání pedagogů MŠ
o novou oblast, ve které nabídka v Moravskoslezském kraji prakticky není a v celé ČR je jen omezená.

V rámci projektu budou realizovány dva inovativní vzdělávací moduly: Narodila se kniha
a Kouzelné pero, v jejichž rámci získají pedagogové kompetence k provádění výuky prostřednictvím ICT pomůcek. Získané poznatky a dovednosti si pedagogové následně ověří ve vytvořené multimediální dílně.

 

Zahájeny semináře!

Dne 17. 1. 2014 byly zahájeny semináře modulu Narodila se kniha.

 

Termíny jednotlivých seminářů:

17. 1. 2014

22. 1. 2014

6. 2. 2014

13. 2. 2014

18. 2. 2014

* změna termínů školení vyhrazena

 

Zároveň se zahájením seminářů, byl spuštěn provoz multimediální dílny, jež slouží všem účastníkům projektu k vzájemným konzultacím a diskuzím, nácviku dovedností získaných na seminářích prezenční formy vzdělávacího modulu a to vše za podpory lektora a metodika, jež jsou účastníků v multimediální dílně k dispozici.

 

Kontakt na věcného manažera projektu:

Tel.: 731 600 572

Email: arcteas.simickova@gmail.com