Pedagogické kompetence

  • úprava prostředí a struktury dne dle potřeb a k prospěchu dětí
  • vytvoření pracovního plánu a jeho rozpracování do podtémat vzhledem k věku a možnostem dětí
  • rozvoj v jedné činnosti více dovedností, celostní učení v praxi a jeho důsledky
  • nové způsoby individuálního přístupu, využívání odborného pozorování pro svou práci
  • vytvoření individuálního plánu pro obecné a věkové potřeby dětí
  • navazování kontaktů s rodinou, spolupráce s ní, využívání konkrétních potřeb rodin a vnímání spolupráce s rodinou jako partnerství

vzdělávací moduly, v jejichž rámci získají pedagogové kompetence k provádění výuky prostřednictvím ICT pomůcek. Získané poznatky a dovednosti si pedagogové následně ověří ve vytvořené multimediální dílně:

  • Narodila se kniha
  • Kouzelné pero