Obchodní dovednosti

  • komunikační dovednosti (verbální komunikace, nedorozumění, bariéry, efektivní komunikace)
  • neverbální komunikace a řeč těla (jak porozumět neverbálním signálům)
  • obchodní dovednosti
  • prezentační dovednosti (prezentace osoby, firmy, produktu)
  • typologie lidí (jak porozumět chování a jednání lidí)
  • řešení konfliktů (příčiny a typy konfliktů, metody a způsoby řešení)
  • image a profesionální oblékání
  • time managementu (organizace práce a času)