Manažerské dovednosti

 • řízení a vedení lidí (zadávání úkolů, plánování, stanovení cílů, delegování, hodnocení, …)
 • budování a vedení týmu (jak sestavit efektivní tým, jak ho vést ke stanoveným cílům)
 • vedení porad a meetingů (jak vést poradu efektivně)
 • typologie pro manažery (jak porozumět chování a jednání lidí)
 • time management (organizace práce a času)
 • asertivita (zvládání základních asertivních technik a jejich využití v praxi)
 • prezentační dovednosti (jak prezentovat sám sebe a výsledky práce)
 • efektivní komunikace (odstranění komunikačních bariér, neverbální komunikace, …)
 • neverbální komunikace a řeč těla (jak porozumět neverbálním signálům)
 • zvládání stresu (příčiny, předcházení a práce se stresem)
 • řešení konfliktů (příčiny a typy konfliktů, metody a způsoby řešení)
 • personální procesy (nábor, výběr, adaptace, …)