e-learningový vzdělávací modul - Copywriting

O PROJEKTU

V rámci tohoto e-learningového kurzu je třeba absolvovat pět modulů, jež na sebe logicky navazují.

Jedná se o tyto moduly:
  1. Úvod do copywritingu
  2. Podmínky k práci Copywritera
  3. Metodika práce Copywritera
  4. Tvorba strategických reklamních konstant
  5. Tvorba textu pro jednotlivé reklamní prostředky

Kurz je provázen grafickými a interaktivními prvky, které pomáhají tomu, aby byl kurz pro účastníka co nejvíce atraktivní. Interaktivní prvky rovněž pomáhají tomu, aby byly jednotlivé informace lépe zapamatovatelné.

Ke každému z pěti modulů je přiřazen odpovídající test, jež má za úkol ověřit nově získané informace. Při úspěšném absolvování všech testů vygeneruje systém účastníkovi osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu.

Doufám, že kurz bude pro vás přínosný a pomůže vám ve vašem budoucím pracovním uplatnění.

Přejeme mnoho úspěchů!